Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Matematika > Dělitelnost 2.

Dělitelnost 2.

Program nemáte aktivovaný. ?

Dělitelnost 2.

Žáci základní školy si mohou v tomto programu ověřit, jak umí vyhledat největšího společného dělitele, nejmenší společný násobek, soudělné dvojice čísel a rozpoznat prvočísla.

Na začátku práce si uživatel zvolí z nabídky, zda bude chtít procvičovat hledání největšího společného dělitele (dále NSD), nejmenšího společného násobku (dále nsn), vyhledávat prvočísla nebo dvojice soudělných čísel.

Při vyhledávání NSD nebo nsn program nabídne dvě čísla. Úkolem žáka je rozložit tato čísla na součin prvočísel a určit NSD, nebo nsn, případně oboje. Při psaní číslic, ať při rozkladu nebo při psaní výsledku, se používá číselná klávesnice na obrazovce. Pro zápis čísel jsou připravena políčka, do kterých je uživatel zapisuje podle „kurzoru“. Ten je zde nahrazen odlišnou barvou políčka a posouvá se automaticky. Udělá-li žák v průběhu práce chybu, je na ni programem okamžitě upozorněn a nemůže pokračovat dříve, než ji opraví. Po zapsání správného výsledku se objeví kousek obrázku. Žák musí vyřešit celkem čtyři příklady, aby si mohl sestavit obrázek celý. Nakonec je ohodnocen známkou podle procentuální úspěšnosti.

Při volbě úlohy Prvočísla se objeví tabulka, kde jsou v okénkách zapsána různá čísla. Klikáním na ně žák určuje, která z nich jsou prvočísly. Ve správně označeném políčku se objeví obrázek, v nesprávně označeném bude hlášení o chybě. Pokud žák zapomene některé prvočíslo označit, je to také chyba. Známka v závěrečném hodnocení odpovídá procentuální úspěšnosti při práci.

V úloze Soudělnost jsou v okénkách dvojice čísel a úkolem je rozhodnout, které dvojice jsou soudělné. Postup práce i její hodnocení se neliší od úlohy Prvočísla.

Další programy této řady:
Dělitelnost 1
Desetinná čísla 1
Desetinná čísla 2
Procenta
Poměr
Měřítko

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku matematiky můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 23.06.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 23.09.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 23.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • del2_1
  • del2_2
  • del2_3
  • del2_4
  • del2_5
  • del2_6
  • del2_7
  • del2_8

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.