Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Tvrdé a měkké souhlásky

Český jazyk - Tvrdé a měkké souhlásky

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Tvrdé a měkké souhlásky

Titul je součástí řady programů, určených zejména žákům 1. stupně základních škol. Klade důraz na psaní i / í /y / ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Obsahuje několik typů her, určených jak k procvičování, tak i ke zkoušení.

Kromě výkladu učiva zde nacházíme pět typů cvičení:

 

„Řazení souhlásek“ je hra, při které žák přesouvá obrázkové kartičky tak, aby souhlásky byly v takovém pořadí, v jakém se učí ve škole. Přitom může hrát buď otevřenou, nebo podstatně obtížnější zavřenou hru. Při ní si kartičky prohlédne, ty se po chvíli otočí a hráč je přesouvá zpaměti.

„Slovní spojení“ spočívá v přesouvání slov do vět tak, aby vzniklé spojení dávalo smysl. Motivací je stavba pyramidy. Při každém správném umístění slova přibude jedna kostka v pyramidě, při chybě jedna kostka ubude. Celou pyramidu postaví jen ten, kdo během hry neudělá žádnou chybu.

„Doplňujeme i / í / y / ý“ je cvičení, při kterém je úkolem hráče doplňovat tvrdé nebo měkké i s rozlišením délky do vynechaných pozic v zobrazovaných slovních spojeních. Hra má dva režimy: procvičování a zkoušení. Při procvičování není žák časově omezen. Motivací je skládání obrázku. Při správném doplnění se odkryje jeden segment obrázku, při chybě se jeden segment zakryje. Hra končí po odkrytí celého obrázku. Při zkoušení se postupuje stejným způsobem s tím rozdílem, že zde má žák omezený čas pro doplnění každého spojení. Místo motivačního obrázku je zde ciferník, který ukazuje plynoucí čas.

„Shrnutí“ probíhá stejně jako „Doplňujeme i / í / y / ý“. Rovněž je zde procvičováni a zkoušení. Rozdíl je v tom, že místo pouhých slovních spojení jsou zde celé věty.

„Zapamatuj si“ probíhá také jako „Doplňujeme i / í / y / ý“. Ve slovech cizího původu, v citoslovcích atd. se někdy píše po měkkých souhláskách tvrdé y (např. cyklista...), nebo po tvrdých souhláskách měkké i (např. historie...). Taková slova se procvičuji a zkoušejí v této části programu.

V průběhu všech her je žák okamžitě upozorněn na každou chybu a dozví se správné řešení. Na závěr se chyby sečtou, zobrazí se jejich počet i slovní ohodnocení výkonu.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 23.06.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 23.09.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 23.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • tam_01
  • tam_02
  • tam_03
  • tam_04
  • tam_05
  • tam_06
  • tam_07
  • tam_08

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.