Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Spodoba znělosti

Český jazyk - Spodoba znělosti

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Spodoba znělosti

Titul je součástí řady programů k výuce českého jazyka, které jsou určeny zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování znělých a neznělých souhlásek.

„Vybíráme slova“ je hra, při které žák přesouvá obrázkové kartičky se slovy na určená místa obrazovky. Přitom může hrát buď otevřenou, nebo podstatně obtížnější zavřenou hru. Při ní si kartičky prohlédne, ty se po chvíli otočí a hráč je přesouvá zpaměti.

 

„Tvoříme slovní spojení“ spočívá v přesouvání slov do vět tak, aby vzniklé spojení dávalo smysl. Motivací je stavba pyramidy. Při každém správném umístění slova přibude jedna kostka v pyramidě, při chybě jedna kostka ubude. Celou pyramidu postaví jen ten, kdo během hry neudělá žádnou chybu.

Na počátku hry „Doplňujeme souhlásky“ určíme, jaké dvojice hlásek budeme procvičovat, a zda to mají být hlásky na konci, nebo uprostřed slova. Hra má dva režimy: procvičování a zkoušení. Při procvičování je úkolem hráče doplňovat správné souhlásky do vynechaných pozic v zobrazovaných slovních spojeních. Motivací je skládání obrázku. Při doplnění správné souhlásky se odkryje jeden segment obrázku, při chybě se jeden segment zakryje. Hra končí po odkrytí celého obrázku. Při zkoušení se postupuje stejným způsobem s tím rozdílem, že zde má žák omezený čas pro určení každé z hlásek. Místo motivačního obrázku je zde ciferník, který ukazuje plynoucí čas.

„Shrnutí“ probíhá stejně jako „Doplňujeme souhlásky“. Rovněž je zde procvičováni a zkoušení. Rozdíl je v tom, že místo pouhých slovních spojní jsou zde krátké věty, a výběr hlásek se zde nenastavuje. Vždy se procvičují a zkoušení všechny souhlásky, a to jak na konci, tak i uprostřed slov.

V průběhu všech her je žák okamžitě upozorněn na každou chybu a dozví se správné řešení. Na závěr se chyby sečtou, zobrazí se jejich počet i slovní ohodnocení výkonu.

Další program této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 23.06.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 23.09.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 23.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • spodoba1
  • spodoba2
  • spodoba3
  • spodoba5
  • spodoba4
  • spodoba6
  • spodoba7

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.