Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Předpony a předložky

Český jazyk - Předpony a předložky

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Předpony a předložky

Program je určen pro žáky obou stupňů ZŠ. Zabývá se tvorbou slov pomocí předpon a přípon, rozlišováním předpon a předložek, a hlavně doplňováním předložek s, z a předpon s-, z-, vz- do slovních spojení.

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

V úloze „Tvoř slova“ se přetahují předpony, nebo přípony, případně předpony i přípony, ke kořenu slova s cílem vytvořit tímto způsobem předepsaný počet slov.

Pod volbou „Předpony a předložky“ jsou dvě úlohy. V úloze „Předpony a předložky“ se zobrazují kořeny slov (v závorkách) a před nimi předpony nebo předložky. Žák určuje, zda se v konkrétním příkladu jedná o předponu nebo předložku. V úloze „Doplňujeme předpony“ se nahoře zobrazí slovní spojení, ve kterém je na místě podtržítka vynechaná předpona. Vhodnou předponu žák vybere ze zobrazené nabídky. V obou úlohách je motivací skládání obrázků.

V úloze „Doplň slovo“ jsou věty s vynechaným slovem. Úkolem je doplnit větu jedním ze zobrazených slov, která se navzájem liší svou předponou. Motivací je střádání dukátů do prasátka.

Hra „Předpony s-, z- “ má dva režimy. Při „Procvičování“ je zapotřebí do nabízených slovních spojení správně doplnit některou z předpon s-, z-, nebo vz-. Motivací je skládání obrázku. „Zkoušení“ probíhá stejným způsobem, ale každý úkol je zapotřebí splnit v časovém limitu.

Hra „Předložky s, z “ má dva režimy. Při „Procvičování“ je zapotřebí do nabízených slovních spojení správně doplnit některou z předložek s, se, z, ze. Motivací je skládání obrázku. „Zkoušení“ probíhá stejným způsobem, ale každý úkol je zapotřebí splnit v časovém limitu.

U všech cvičení si lze na závěr zobrazit hodnocení.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 23.06.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 23.09.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 23.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • c1
  • c4
  • c2
  • c3
  • c5
  • c6
  • c7
  • c8

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.