Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Abeceda

Český jazyk - Abeceda

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Abeceda

Znalost řazení písmen podle abecedy je nezbytná zejména pro hledání v různých slovnících, seznamech či rejstřících. Proto je důležité si abecedu dobře osvojit. K tomu může pomoci tento program.

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

„Řazení písmen“ se nacvičuje na obrazovce, kde je čtverec s kartičkami. Na nich je 15 po sobě jdoucích písmen abecedy a jedno volné políčko. Úkolem je seřadit písmena tak, aby byla ve správném pořadí. Řadí se po řádcích, zleva doprava. Volné políčko nakonec zůstane vpravo dole. Písmena se přesouvají kliknutím na kartičku, sousedící s volným polem. Do něj se takto označená kartička přesune. Jakmile jsou všechna písmena na svých místech, žák klikne na tlačítko HOTOVO. Pokud je v seřazení nějaká chyba, program ho vyzve k pokračování. Je-li vše umístěno správně, nabízí se tlačítkem NOVÁ HRA další rozdání kartiček. Úlohu lze ukončit jinou volbou v menu.

„Hledej chyby“ je hra, při níž žák musí ze čtyř trojic slov vybrat tu, která není seřazena podle abecedy. Když ji nalezne, přesune ji do koše. Po přesunu se vpravo objeví správné řazení „odhozené“ trojice. Na závěr uživatel klikne na tlačítko HODNOCENÍ a program ohodnotí jeho výkon.

Při „Zařazování“ je nahoře zobrazeno 12 slov. Pod nimi jsou dvě slova a prázdné okénko mezi nimi. Sem je třeba přetáhnout shora takové slovo, aby trojice byla seřazena podle abecedy. Pokud bylo zařazení správné, přibude vlevo dole jedna kostka pyramidy. Pokud se žák dopustil chyby, vrátí se chybně zařazené slovo zpět na původní místo, jedna kostka pyramidy zmizí a je třeba vybírat správnou variantu dalšími pokusy. Hra končí zařazením všech dvanácti slov. Celou pyramidu postaví ten, kdo se nedopustí během hry žádné chyby. Na závěr si lze vyžádat hodnocení.

Při „Řazení slov“ je na obrazovce 15 slov, která uživatel klikáním řadí podle abecedy.
Seřazená posloupnost se postupně objevuje v rámečku uprostřed obrazovky. Při každém správném kliknutí získává uživatel dukát do prasátka. Pokud není dodrženo správné pořadí, slovo se v rámečku neobjeví, zůstane na původním místě a zabarví se červeně. Je třeba na ně kliknout znovu, ale až v okamžiku kdy na ně podle abecedy přijde řada. Po seřazení všech slov a stisku tlačítka HODNOCENÍ počítač ohodnotí žákův výkon. Bezchybný výkon bude odměněn letem balónu.

Další programy této řady:
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 23.06.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 23.09.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 23.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • abeceda1
  • abeceda2
  • abeceda3
  • abeceda4
  • abeceda5
  • abeceda6

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.