Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština

Čeština

     
   

Řadit dle:   řadit vzestupněřadit sestupně

Český jazyk - Abeceda

Český jazyk - Abeceda

Znalost řazení písmen podle abecedy je nezbytná zejména pro hledání v různých slovnících, seznamech či rejstřících. Proto je důležité si abecedu dobře osvojit. K tomu může pomoci tento program.

Český jazyk - Druhy hlásek

Český jazyk - Druhy hlásek

Titul z řady programů k výuce českého jazyka slouží žákům 1. stupně ZŠ k procvičování druhů souhlásek i samohlásek, u kterých je zdůrazněno rozlišování jejich délky, zejména psaní u/ú/ů.

Český jazyk - Podmět a přísudek

Český jazyk - Podmět a přísudek

Program je určen zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování základních skladebních dvojic s důrazem na shodu přísudku s podmětem.

Český jazyk - Podstatná jména

Český jazyk - Podstatná jména

Program slouží zejména žákům prvního stupně základních škol. V různých typech her je učí zařazovat podstatná jména ke vzorům, určovat jejich rod, číslo a pád. Procvičuje se zde také psaní i, í, y nebo ý v koncovkách podstatných jmen, a to jak v krátkých spojeních, tak i v celých větách.

Český jazyk - Předpony a předložky

Český jazyk - Předpony a předložky

Program je určen pro žáky obou stupňů ZŠ. Zabývá se tvorbou slov pomocí předpon a přípon, rozlišováním předpon a předložek, a hlavně doplňováním předložek s, z a předpon s-, z-, vz- do slovních spojení.

Český jazyk - Přídavná jména

Český jazyk - Přídavná jména

Program slouží zejména žákům prvního stupně základních škol. V různých typech her je učí určovat druhy přídavných jmen a zařazovat je ke vzorům. Procvičuje se zde také psaní i, í, y nebo ý v koncovkách přídavných jmen, a to jak v krátkých spojeních, tak i v celých větách.

Český jazyk - Psaní ě a zdvojené souhlásky

Český jazyk - Psaní ě  a  zdvojené souhlásky

Program slouží žákům prvního stupně ZŠ. Hravou formou procvičuje psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě a se zdvojenými souhláskami. Kromě výkladu učiva obsahuje několik druhů her k procvičování i ke zkoušení.

Český jazyk - Slovní druhy

Český jazyk - Slovní druhy

V několika druzích her program učí rozpoznávat druhy slov (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce), procvičuje tvary podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor) i sloves (osoba, číslo, způsob, čas).

Český jazyk - Spodoba znělosti

Český jazyk - Spodoba znělosti

Titul je součástí řady programů k výuce českého jazyka, které jsou určeny zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování znělých a neznělých souhlásek.

Český jazyk - Tvrdé a měkké souhlásky

Český jazyk - Tvrdé a měkké souhlásky

Titul je součástí řady programů, určených zejména žákům 1. stupně základních škol. Klade důraz na psaní i / í /y / ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Obsahuje několik typů her, určených jak k procvičování, tak i ke zkoušení.

Český jazyk - Velká písmena

Český jazyk - Velká písmena

Správné psaní velkých písmen činí mnohým značné potíže. Kromě znalosti jazyka je k jeho zvládnutí zapotřebí též určitý všeobecný rozhled. Program dobře poslouží k procvičení této problematiky nejen na nižším stupni ZŠ, ale také u starších ročníků.

Český jazyk - Vyjmenovaná slova

Český jazyk - Vyjmenovaná slova

Titul je součástí řady programů k výuce českého jazyka, které jsou určeny zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování i zkoušení vyjmenovaných slov.

Český jazyk - Zájmena

Český jazyk - Zájmena

Program učí rozpoznávat druhy zájmen (osobní, ukazovací, tázací, přivlastňovací, vztažná, neurčitá, záporná), vyhledávat jejich základní tvary, a zejména procvičuje jejich psaní, ve kterém se často chybuje (mě, mně, ji, jí, mi, my, sebou, s sebou apod.).

Přijímací zkoušky na střední školy - Český jazyk

Přijímací zkoušky na střední školy - Český jazyk

Program je určen žákům 9. tříd ZŠ, uchazečům o studium na všech typech typech středních škol, kde se vykonávají přijímací zkoušky z českého jazyka.

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.